Publikacje za rok
lata 2011-2020 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
lata 2001-2010 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
lata 1991-2000 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

ROK 2018

106. Tarka R. : Związki geologii z historią jako podstawa tworzenia geoproduktów na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie - fakty i perspektywy.


ROK 2017

105. Tarka R. 2017: Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska magmowe.Ocean, Wrocław: 48 s.

104. Szadkowski M., Zboińska K., Tarka R., 2017: Nowe trendy w promowaniu nauk o Ziemi - aktywna zabawa kluczem do przekazania wiedzy geologicznej.[W:] Jawecki B., Tarka R. (red.) GEO-PRODUKT - od geoedukacji do innowacji, Ocean, Wrocław:110-119.

103. Staśko S., Tarka R., Buczyński S., Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i ich odzwierciedlenie w stanach wód podziemnych. Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 11/1, 2017

102. Tarka R., Olichwer R., Hydrogeochemiczna i przestrzenna charakterystyka wystąpień wód termalnych na Spitsbergenie. Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 11/1, 2017

101. Tarka R., Olichwer T., Staśko S., 2017: Evaluation of groundwater recharge in Poland using the infiltration coefficient method. Geological Quarterly, 61 (2): 384-395

100. Buczyński S., Olichwer T., Wcisło M., Tarka R., 2017: Assessment of groundwater parameters with the use of magnetic resonance in Poland. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 12, Number 1: 121-130.


ROK 2016

99. Tarka R., Tarka Z., Moskwa K., 2016: Development of the educational activity of the Niemcza-Strzelin Hills Geopark. [In:] Geotourism. Organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Wrocław: 129-154.

98. Olichwer T., Tarka R., 2016: Warunki hydrogeologiczne masywów skał krystalicznych w świetle badań rezonansem magnetycznym. Biuletyn PIG nr 466 s. 215-224.

97. Wcisło M., Buczyński S., Staśko S., Olichwer T., Tarka R., 2016: Hydrogeologiczne uwarunkowania intensyfikacji poboru wód na potrzeby miasta Wrocławia w rejonie Mokrego Dworu. Biuletyn PIG nr 466, s. 301-312.

96. Olichwer T., Tarka R., 2016: . Warunki hydrogeologiczne masywów skał krystalicznych w świetle badań rezonansem magnetycznym. Wyzwania Polskiej Geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny, Wroclaw: 279-282

95. Wcisło M., Buczyński S., Staśko S., Olichwer T., Tarka R., 2016: Hydrogeologiczne uwarunkowania intensyfikacji poboru wód infiltracyjnych na potrzeby miasta Wrocławia. Wyzwania Polskiej Geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny, Wroclaw: 419-423


ROK 2015

94. Olichwer T., Tarka R., 2015: Impact of climate change on the groundwater run-off in south-west Poland. Open Geosciences. Volume 7, Issue 1, Pages 1-14, ISSN (Online) 2391-5447, DOI: 10.1515/geo-2015-0001,


ROK 2014

93. Olichwer T., Tarka R., 2014: The variability of groundwater resources in South-West Poland. Conference proceedings 10th International Hydrogeological Congress of Greece. vol.1 Thessaloniki. p.587-596

92. Tarka R., Moskwa K., 2014: Możliwości rozwoju turystyki w dolinach rzecznych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. W: Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich T.II. Ocean, Wrocław. s. 113-126.


ROK 2013

91. Olichwer T., Tarka R., 2013: Wpływ zmian klimatycznych na odpływ całkowity i podziemny na przykładzie zlewni rzecznych Sudetów i ich przedpola.. Biuletyn PIG 456/2, p. 443-450

90. Tarka R., Buczyński S., Olichwer T., 2013: Źródła Masywu Ślęży jako walory przyrodnicze i wskaźniki antropopresji środowiska". Materiały Konferencji Nukowej "Istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce". DZPK, Wrocław s. s. 92-103.

89. Olichwer T., Tarka R., Modelaska M., 2013: Chemical composition of groundwaters in the Horsund region, southern Spitsbergen. Hydrology Research Vol 44 No 1 pp 117-130, DOI:10.2166/nh.2012.075, IF: 0,976


ROK 2012

88. Olichwer T., Wcisło M., Staśko S., Buczyński S., Modelska M., Tarka R., 2012: Numerical model of the catchments of the Oziąbel and Wołczyński Strumień rivers - Wołczyn municipality. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXV, No. 2. p. 73-90. DOI: 105277/sgm021207

87. Stasko S., Tarka R., Olichwer T., 2012: Groundwater recharge evaluation based on the infiltration method. [In:] Groundwater Quality Sustainability. Selected Papers on Hydrogeology No 17. CRC Press. p. 189-197. DOI: 10.1201/b12715-19 [x]

85. Tarka R., 2012: Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. W: Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Ocean, Wrocław. S. 37-48.

84. Tarka R., Tarka Z., 2012: The role of formal and non-formal education in the teachings of Mathematics and the Natural Sciences on the basis of the cooperation beetween the University of Wroclaw and schools. [In:] Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century. Wyd. DEHON, Kraków, s. 113-128.

83. Staśko S., Gurwin J., Wcisło M., Modelska M., Kryza H., Kryza J. ,Olichwer T., Buczyński S., Tarka R., Wąsik M, Becker R., 2012: Model koncepcyjny systemu hydrogeologicznego obszaru oddziaływania LGOM.Biuletyn PIG, nr 451, S. 203-210

82. Tarka R., 2012: Surowce skalne powiatu strzelińskiego na tle budowy geologicznej. W: Album przyrodniczy powiatu strzelińskiego : sukcesja naturalna wyrobisk. Starostwo Powiatowe w Strzelinie, Strzelin, S. 89-91.


ROK 2011

81. Witczak S. (red.). 2011: Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500000.Wydawnictwo AGH, Kraków. 2 plansze z objaśnieniami.

80. Tarka R., Buczyński S., Modelaska M., Olichwer T., Staśko S., 2011: Hydrogeologia obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych W: Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych. WIND, Wrocław. s. 113-140.

79. Buczyński S., Staśko S., Modelska M., Olichwer T., Tarka R., 2011: Charakterystyka krenologiczna masywów górskich Ziemi Kłodzkiej na podstawie bazy danych "Źródło". Biul. PIG. Nr 445 (2011), s. 17-26.

78. Dębicka A., Dębowska E., Korabik M., Łubocka J., Migała K., Mikołajczyk M., Moskwa K., Tarka R., 2011: Doświadczenia i efekty współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W: Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny. Dobre Kadry. Wrocław. S. 77-94

77. Wąsik M., Marszałek H., Staśko S., Tarka R., 2011: Wody podziemne północno-zachodniej części Dolnego Śląska. W: Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska. Materiały z 81. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żagań, 23-25.09 2011 r. Wind, Wrocław, S. 93-106.

76. Buczyński S., Modelska M., Olichwer T., Staśko S., Tarka R., Wcisło M,, ZielińskiW., 2011: Numeryczny model zlewni Czarnej Wody i Wołczyńskiego strumienia - gmina Wołczyn. W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 19-20.10.2011 r. zeszyt streszczeń s. 14.

75. Migała K., Tarka R., (red.), 2011: Powietrze: eksperymenty z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 104 s.
74. Migała K., Tarka R., (red.), 2011: Powietrze: przewodnik po projektach edukacyjnych. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 128 s.
73. Migała K., Tarka R., (red.), 2011: Powietrze: zabawy z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 72 s.
72. Marszałek H., Tarka R., (red.), 2011: Woda: eksperymenty z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 112 s.
71. Marszałek H., Tarka R., (red.), 2011: Woda: zabawy z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 128 s.
70. Marszałek H., Tarka R., (red.), 2011: Woda: przewodnik po projektach edukacyjnych. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 48 s.
69. Korabiewski B., Tarka R., (red.), 2011: Ziemia: eksperymenty z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 104 s.
68. Korabiewski B., Tarka R., (red.), 2011: Ziemia: przewodnik po projektach edukacyjnych. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 128 s.
67. Korabiewski B., Tarka R., (red.), 2011: Ziemia: zabawy z trzema żywiołami. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław. 56 s.

ROK 2010

66. Staśko S., Tarka R., Olichwer T., Lubczyński M.W., 2012: Groundwater recharge in mountainous terrains - case study from Sudeten Mountains in SW Poland. W: Global Groundwater Resources and Management / Ed. by B.S.Paliwal. - Jodhpur (India); Scientific Publishers, S. 451-474.

65. Staśko S., Tarka R., Olichwer T., 2010: Lessy a podatność pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie wód. W: Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. RZGW Wrocław. S. 55-63.

64. Tarka R., Staśko S., 2010: Wahania zwierciadła wód podziemnych jako odzwierciedlenie ekstremalnych sytuacji pogodowych. W: Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 14. S. 241-255

63. Staśko S., Kryza J., Kryza H., Gurwin J., Tarka R., 2010: Woda dla Wrocławia. W: Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia.Venom Systems sp. z o.o., Wrocław. S. 88-93.

62. Bieroński J., Jary Z., Laska P., Młynarska A., Stączek M., Tarka R., WeraksaJ., 2010: Wody powierzchniowe i podziemne. W: Środowisko Wrocławia: informator 2010. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław. S. 119-133.

61. Bieroński J., Jary Z., Stączek M., Tarka R., 2010: Zasoby wodne na terenie Wrocławia. W: Środowisko Wrocławia: informator 2010. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław. S. S. 40-50.

60. Staśko S., Olichwer T., Tarka R., 2010: Groundwater recharge - evaluation, methods and results. W: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability, Krakow, 12-17 September 2010 : Extended abstracts University of Silesia Press, Kraków. S. 2335-2342.

59. Tarka R., 2010: Rola Uniwersytetu Wrocławskiego we wspomanianiu kształecenia młodzieży szkolnej. Konferencje inauguracyjno-informacyjne Projektu Ekologia. Dobre Kadry. Wrocław. S. 10-16.


ROK 2009

58. Staśko S., Tarka R., 2009: Wody podziemne w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Aura, nr 6, s. 19-20.

ROK 2008

57. Staśko S., Olichwer T , Tarka R., - 2008 - Susza hydrogeologiczna w Sudetach. Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. Str.37-46 Wyd. RZGW, Wrocław.

56. Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., 2008: Baza danych źródeł jako narzędzie rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla obszarów górskich na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, s. 113.

ROK 2007

55. Buczyński S., Olichwer T., Stasko S., Tarka R., - Zawodnienia formacji fliszowej Karpat w oparciu o wyniki badań źródeł Beskidu Krynickiego w rejonie Tylicza. Współczesne Problemy Hydrogeologii XIII. s.403-409, Wyd. AGH. Krynica 2007.

54. Tarka R. - Mapa podatności wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie z powierzchni terenu dla gminy Przeworno 1:25 000. Ocean 2007.

53. Staśko S., Buczyński S., Modelska M., Wcisło M., Tarka R., Olichwer T., Bednarz M., - Porque y como los cientificos polacos trabajaron para Coca Cola co.? El caso de la investigation hidrogeologica en las Montanas Beskidy (macizo de los Karpatos, Polonia). XXXI Semana Cultural, Geologia Unison, Hermosillo, Sonora, Mexico: 4-5.


ROK 2006 

52. Tarka R., - Hydrogeologiczna charakterystyka utworów kredy w polskiej części Sudetów. Acta Univ. Wratisl. No 2884, seria Hydrogeologia, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław 2006, s.177

51. Staśko S., Tarka R., Olichwer T., - Eksploatacja ujęć a zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w południowo-wschodniej części RZGW Wrocław. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Lądek Zdrój - Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry., Lądek Zdrój 2006. str. 457-469.


ROK 2005

50. Buczyński S., Staśko S., Tarka R., 2005. Dynamika stanów wód podziemnych na przedpolu Sudetów na przykładzie stacji w Zebrzydowie, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń: 71-76  

49. Olichwer T. , Tarka R., 2005. Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, st. 531-538.

48. Olichwer T. , Tarka R., 2005. Warunki hydrogeologiczne w okolicach Ciepłowodów w aspekcie możliwości ujęcia wód termalnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, st. 833-838.


ROK 2004

47. Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.: Geografia 3, Współczesne przemiany na Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2004

46. Staśko S., Tarka R., 2004: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 ark. Chojno. PIG  Warszawa, 4 plansze (Mapa główna, Mapa dokumentacyjna, Mapa miąższości i wodoprzewodności GPU, Mapa głębokości i wydajności potencjalnej, przekroje hydrogeologiczne - szt.2.+ tekst - 27 stron i 11 tabel)


ROK 2003

45. Mądrala M., Nowak J., Tarka R.: Analiza zmian wydajności jednostkowych studni na ujęciu "Lis-Zadowice" dla miasta Kalisza. Współczesne Problemy Hydrogeologii XI. Cz. 2. s.33-38, Pol. Gdańska. Gdańsk,2003

44. Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.: Geografia 2, Człowiek na Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2003

43. Tarka R., 2003 - Własności hydrogeologiczne utworów kredy w Sudetach na podstawie badań laboratoryjnych. Współ. Problemy Hydrogeologii XI. Cz. 1. s. 237-244, Pol. Gdańska. Gdańsk,

88. Tarka R., 2003: Using recession curves to assess recharge in crystalline massif. in Krasny, J., Hrkal, Z. & Bruthans, J. (eds), Groundwater in Fractured Rocks. Proceedings of the Prague Conference, International Association of Hydrogeologists, September 2003. IHP-VI, Series on Groundwater No 7, Prague, p. 183-185


ROK 2002

41. Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Żyjemy na Ziemi. Program nauczania do przedmiotu "Geografia" dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 40

40. Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Geografia 1, Poznać i zrozumieć Ziemię. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 184.

39. Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Przewodnik dla nauczycieli do programu geografii "Żyjemy na Ziemi" dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 64.

38. Staśko S., Tarka R.; 2002: Zasilanie i drenaż wód podziemnych w obszarach górskich na podstawie badań w Masywie Śnieżnika. Prace Geol.-Mineralogiczne, 1-86 , Wyd. Uniw. Wrocław

37. Tarka R.; 2002: Konwencjonalne a numeryczne metody oceny odpływu podziemnego rzek. Część I - metody badań. Gospodarka Wodna nr 4. Kraków 2002; s. 156-160.


ROK 2001

36. Staśko S., Tarka R.; 2001: Groundwater flow in fractured hard rocks based on field data from Sudety Mts., SW Poland, Proceedings XXXI IAH Congress on New Approaches to Characterising Groundwater Flow Munich 10-14 Sept. 2001, Vol. 2, Balkema: 1069-1072

35. Tarka R.: Wodonośność utworów kredy w Sudetach. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. Tom 1. s.97-107 Oficyna Wyd. Sudety. Wrocław 2001.

34. Tarka R.: Rozbieżność w ocenie zasobów odnawialnych wód podziemnych a przepuszczalność skał strefy przypowierzchniowej. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. Tom 1. s.279-287, Oficyna Wyd. Sudety. Wrocław 2001

33. Tarka R., Staśko S., 2001: Zasilanie wód podziemnych w obszarze Masywu Śnieżnika. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław, Str.271-278 Rys.4 tab.5 Bibl.6


ROK 2000

32. Tarka R., Bereśniewicz D.; 2000: Wpływ tektoniki na występowanie i przepływ wód podziemnych na obszarze kredy sudeckiej. Streszczenia referatów z. 2. OCEAN, Wrocław. s. 57-59.

31. Tarka R., Dębski T.; 2000: Przyczyny powstania sprzerwań w wałach przeciwpowodziowych Odry podczaqs powodzi w lipcu 1997 roku. Streszczenia referatów z. 2. OCEAN, Wrocław s. 34-38.


ROK 1999

30. Tarka R.; 1999: Hydrologia, przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych. Wyd. OCEAN, Wrocław.

 


ROK 1998

29. Staśko S., Tarka R., 1998: Zmiany w środowisku wodnym kopalni barytu "Boguszów Gorce". Prace Nauk. Uniw. Śląskiego nr 1718, Katowice 1998, s. 196-206, rys. 5, tab. 1, poz. lit. 11

28. Tarka R., 1998: Geological structure of tideland area of Odra River and its influence on the disurptions formation during flood-time in July 1997 on example of Wrocław district. I International Odra Research Conference. Abstracts Books. Kraków 1998. s. 146-148, fig. 1.

27. Tarka R., 1998: Wodonośność utworów kredy w synklinorium północnosudeckim. "Technika Poszukiwań Geologicznych", 1998, nr 5 - 6, s. 29-38, tab. 3, ryc. 10, poz. lit. 17.


ROK 1997

26. Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Pulina M., Řehak J., Staśko S., Tarka R., 1997: Rozdz.9 - Wody podziemne i wpływ czynników antropogenicznych na ich zasoby i jakość. W: "Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym" (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd. PAE, Warszawa, s.147-167, ryc.13, tab.5.

25. Kryza H., Marszałek H., Kryza J., Staśko S., Tarka R.: Spatial zonality and genetic proportion of groundwater otflow from a crystalline massif. Seasonal and long-term change of discharge (Field trip guide). Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, s. 236-240, ryc.2, tab.2.

24. Staśko S., Tarka R., 1997: Baseflow recession analysis and ground water resources evaluation - hard rocks case. Workshop on hard rock hydrogeology, Iberian subgroup. Miraflores d la Sierra (Madrid), s. 6, tab. 1, fig. 4.

23. Tarka R., 1997: Zasilanie wód podziemnych w górskich masywach krystalicznych na przykładzie masywu Śnieżnika w Sudetach. Acta Univ. Wrat., Prace Geol.-Miner. nr LVI, Wrocław, s.66, tab.32, ryc.37.
22. Tarka R., 1997: Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na wybranych przykładach z obszaru Sudetów Zachodnich i na ich przedpolu na tle warunków opadowych. W tomie: "Współczesne problemy hydrogeologii", t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.393-396, ryc.3, tab.3, poz.lit.5.

 


ROK 1996

21. Staśko S., Tarka R., 1996: Hydraulic parameters of hard rock based in long-term field experiment in the Polish Sudetes. Acta Universitatis Carolinae, Geologia 40, Praha, s.167-178, tab.4.

20. Tarka R., 1996: Hydrogeological parameters of hard-rock massif's surficial deposits. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, tab.2, bibl.2.

 

19. Tarka R., 1996: Obserwacje odpływu podpowierzchniowego na obszarze Masywu Śnieżnika. Mat. Konf. "Problemy hydrogeologiczne SW Polski". Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s. 211-217, ryc. 4.

 


ROK 1995

18. Kryza H., Kryza J., Limisiewicz P., Poprawski L., Staśko S., Tarka R., 1995: Warunki hydrogeologiczne w rejonie zbiornika retencyjnego "Mietków' w dorzeczu Bystrzycy i ich zmiany pod wpływem antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XXXV, Wrocław, str. 105, tab. 24, ryc. 30, fot. 10, poz.lit. 48.
17. Staśko S., Tarka R., 1995: Przewodność hydrauliczna skał krystalicznych bloku przedsudeckiego. Przegląd Geologiczny nr 9, str. 767-771.

16. Staśko S., Tarka R., 1995: Some example of groundwater acidification in the Polish Sudetes. Informationsberichte des Beyerischen Landesamtes fr Wasserwitschaft. Zeszyt 3/95, Monachium, pp. 329-332, fig. 2, tab. 1.

15. Tarka R., Staśko S., 1995: Statystyczna analiza zmian współczynnika filtracji w utworach węglanowych triasu opolskiego. Materiały XIX Sympozjum Naukowego "Zastosowanie metod matematycznych i informatyki w geologii". Kraków, pp. 74-77, ryc. 1.

14. Tarka R., 1995: Optymalizacja pomiarów hydrogeologicznych w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych. Gospodarka wodna nr 2, str. 27-30, tab. 3, ryc. 4.

13. Tarka R., 1995: Sezonowa zmienność zasilania wód podziemnych na obszarze Masywu Śnieżnika. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii, t.VII, Kraków, str. 461-466, tab. 5, ryc. 1.

 

12. Tarka R., Tarka Z., 1995: Konspekt lekcji "Wodo... jesteś życiem". Geografia w Szkole nr 3, Wyd.Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, str. 767-771, tab. 2, ryc. 5.


ROK 1994

11. Dziedzic P., Kryza J., Tarka R.; 1994: Komputerowa wersja oceny warunków hydrogeologicznych zasobów wód podziemnych i ich ochrony dla obszaru województwa opolskiego. Mat. I Konf. Środowiskowej "Komputerowe wspomaganie badań naukowych". Wrocław, s. 251-256, ryc. 3.

10. Kryza J., Dziedzic P., Tarka R., Wilczyński R.; 1994: Zanieczyszczenie studni gospodarskich. Aura nr 9; str.13-16; tab.2; ryc.3. Kraków.

9. Staśko S., Tarka R.; 1994: Obliczanie zasobó wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie badań w wybranych zlewniach Sudetów. Mat. konf. I Symp. Nauk.-Techn. pt.:"Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry". Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr248; seria V Konferencje; str.279-285; tab.3; ryc.2. Wrocław.

8. Staśko S., Tarka R.; 1994: Hard rocks hydraulic parameters base on long-term fields experiment in Polish Sudetes. "Extended abstracts volume" Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian Massif, Prague, s. 2, tab. 2.

7. Staśko S., Tarka R.; 1994: Some examples of acidification in Polish Sudetes. Internationales Symposium "Grundwasserversauerung durch atmospharische Deposition. Ursachen - Auswirkungen - Sanierungsstrategien", Bayreuth, s. 1.

6. Tarka R., Tarka Z.;1994: Wody podziemne - uporządkowanie niektórych pojęć. Geografia w szkole; nr 3; str.148-152; tab.2; ryc.4. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa.


ROK 1993

5. Tarka R.; 1993: Formy zasilania a odpływ podziemny na przykładzie zlewni górskiej w Masywie Śnieżnika., Acta Univ. Wratisl., Prace Geol.-Mineral. nr XXXVI, Wrocław, s. 129-144. tab. 4, ryc. 5.

4. Staśko S., Tarka R.; 1993: Wstępne wyniki badań zasilania wód podziemnych w obszarach górskich Sudetów., Wyd. VI Konf. "Współczesne Problemy Hydrogeologii", Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław, s. 123-127, tab. 1, ryc. 1.
3. Tarka R.; 1993: Charakterystyka przepływu wód w oparciu o rezim źródeł w skałach krystalicznych Masywu Śnieżnika., Wyd. VI Konf. "Współczesne Problemy Hydrogeologii", Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław, s. 129-137, tab. 5, ryc. 2.
2. Tarka R.; 1993: Różnica w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych a metodą ścięcia fali wezbraniowej., Wyd. VI Konf. "Współczesne Problemy Hydrogeologii", Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław, s. 139-144, tab. 2, ryc. 2.

 


ROK 1992

1. Kryza H., Tarka R.; 1992: Wody podziemne w utworach erlanowych Masywu Śnieżnika. Wyd. Konf. "Problemy Hydrogeologiczne Pd-Zach Polski., Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław, s. 51-59, tab. 4, ryc. 4.