Jak buduje się studnie kopane?

Ważne jest więc, aby połączenia między kręgami wykonane były dokładnie, zapewniając szczelność całej cembrowinie.     

 

Do wykopu, który najczęściej wykonuje się ręcznie, wpuszcza się kręgi betonowe, popularnie zwane cembrowiną. Stanowią one umocnienie boczne wykopu, a jednocześnie zabezpieczają ujmowaną wodę przed przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń z gruntu. Ważne jest więc, aby połączenia między kręgami wykonane były dokładnie, zapewniając szczelność całej cembrowinie. Najczęściej woda dopływa do studni przez dno, które w celu poprawienia warunków dopływu wody można wyłożyć warstwą żwiru. Niekiedy celowe jest ułożenie przy dnie kręgu z perforacją, który spowoduje napływ wody również z boków, a więc i zwiększenie wydajności studni. Woda ze studni kopanej ujmowana jest najczęściej pompą ssącą.

Zgodnie z Prawem budowlanym:

  • studnia kopana musi być przykryta szczelną pokrywą;
  • krąg betonowy stanowiący obudowę studni musi wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,9 m, a jeśli do ujmowania wody służy pompa wraz z hydroforem - 0,2 m;
  • teren w promieniu 1 m od obudowy należy wyłożyć brukiem ze spadkiem od studni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, marzec 2006