Projekt e-Dolny Śląsk

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstanie portal e-DolnySlask, który ma być innowacyjnym połączeniem wiedzy o regionie z portalem internetowym. Na stronie pojawią się aktualne informacje dotyczące wielu dziedzin życia na Dolnym Śląsku. Koszt jego uruchomienia i utrzymania oraz obsługi przez kolejne 5 lat ma wynieśc prawie 66 mln zł. Projekt ten jest dofinansowany ze środków unijnych. Portal ma ruszyć w grudniu 2014 roku. Przetarg na jego przygotowanie wygrała warszawska firma Qumak S.A.Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego.

W Internecie toczy się obecnie akcja krytyki tego projektu inspirowana między innymi przez senatora Jarosława Obremskiego i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Projekt geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie

25.04.2012 w starostwie powiatowym w Strzelinie zorganizowano spotkanie informacyjne dla samorządów w sprawie utworzenia Geoparku. Na spotkaniu pracowanicy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Robert Tarka i mgr Krzysztof Moskwa przedstawieli koncepcję i sposób organizacji Geoparku.

19.06.2012 w starostwie powiatowym w Strzelinie odbyła się sesja "Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich", na której naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowali walory obszaru pod kątem ich wykorzystania dla rozwoju geoturystyki. Jednym z punktów sesji było odsłanięcie wystawy "Minerały i skały Wzgórz Strzelińskich i Lipowych", która na stałe prezentowana będzie w budynku starostwa.

W dniu 02.07.2013 powstało stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie z siedzibą w Strzelinie.

Więcej informacji na geopark.org.pl

INFORMATOR ŚRODOWISKO WROCŁAWIA

Informator Środowiska Wrocławia powstał z inicjatywy Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia. W 2010 roku ukazała się już piątą jego edycja. Tak jak poprzednio, Informator jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, od profesjonalistów zajmujących się zawodowo ochroną środowiska, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, aż do studentów i uczniów szkół różnych szczebli, czyli do wszystkich mieszkańców Wrocławia. Przewodnią ideą Informatora jest zwrócenie uwagi czytelnika na ogromny zakres aspektów rzeczywistości, które mieszczą się w określeniu "ochrona środowiska". Mamy również ambicję przedstawienia szczegółowych danych dla podstawowych komponentów środowiska coraz bardziej pięknego i nowoczesnego Wrocławia. Ufam, że Informator okaże się przydatnym narzędziem zawierającym kompendium wiedzy na temat środowiska Wrocławia, pomocnym przy planowaniu rozbudowy miasta zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Poprzednie wydania: Rok 2002 | Rok 2006
Literatura i strony internetowe

Publikacje o tematyce hydrogeologicznej
Różności


Między innymi:Międzynarodowy Program Hydrologiczny (IHP) poświęcony jest badaniom wody, gospodarowaniem zasobami wodnymi i edukacji.Między innymi:
  • G.P. Kruseman and N. A.de Ridder: Analysis and Evaluation of Pumping Test Data (second edition, completely revised), 1994.
  • J. Boonstra, N.A. de Ridder: Numerical Modelling of Groundwater Basins.

♦ Ralph C. Heath, Basic ground-water hydrology. U.S. Geological Survey, Water Supply Paper 2220
♦ John D. Hem, Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water. U.S. Geological Survey, Water Supply Paper 2254.
Manual on Mathematical Models in Isotope Hydrogeology, IAEA-TECDOC 910, IAEA, Vienna
Dewatering and Groundwater Control. Technical Manual TM 5-818-5.U.S. Department of the Army,
Geothermal Well Design Handbook. US DOE, 1982
♦ John Finger and Doug Blankenship, Handbook of Best Practices for Geothermal Drilling. SANDIA REPORT, SAND2010-6048JAKA STUDNIA