Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. - projekty innowacyjne

Okres realizacji:
01.07.2010 - 31.10.2013

Partnerstwo czterech podmiotów:
. Lider - Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,
. Partner 1 - Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
. Partner 2 - SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Pszczyna,
. Partner 3 - Dr Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

Opracowania w ramach projektu
Materiały Konferencji Inauguracyjno-Informacyjnej Projektu (listopad 2010)
Prezentacje z warsztatów w ramach konferencji:
Zjawiska meteorologiczne
Woda w skałach

Specyfikacja metod prowadzenia zajęć (styczeń 2011)
Raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny (styczeń 2011)

Materiały edukacyjne (sierpień 2011-czerwiec 2013)
Przewodnik po projektach edukacyjnych - Powietrze
Zabawy z trzema żywiołami - Powietrze
Eksperymenty z trzema żywiołami - Powietrze
Przewodnik po projektach edukacyjnych - Woda
Zabawy z trzema żywiołami - Woda
Eksperymenty z trzema żywiołami - Woda
Przewodnik po projektach edukacyjnych - Ziemia
Zabawy z trzema żywiołami - Ziemia
Eksperymenty z trzema żywiołami - Ziemia

Materiały edukacyjne można pobrać ze strony projektu

Czy woda leczy? - wykład w ramach cyklu Tajemnice Ziemi i Wszechświata - 20.04.2013

Warsztaty - realizowane m.in. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

O wodzie co się chowa pod ziemią
Każdy z uczestników będzie mógł wykonać model warstwy wodonośnej, na podstawie którego zapozna się z zagadnieniami występowania wód podziemnych, ich eksploatacją oraz problemami podatności na zanieczyszczenie.

Jak umyć wodę?
Tematem warsztatów jest przedstawienie tematyki związanej z uzdatnianiem wody na potrzeby spożycia przez ludzi. Uczestnicy w ramach warsztatów wykonają prosty model stacji uzdatniającej wodę, który posłużył do pokazania procesów (napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, filtracja) oczyszczających wodę surową, która pierwotnie nie była zdatna do picia.

Co w wodzie piszczy?
W trakcie wstępnego wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące występowania wody w przyrodzie oraz zasobów wodnych. Przedstawione zostaną wymagania jakie musi spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przewidziany jest pokaz metodyki badawczej wybranych właściwości wody.


W starostwie powiatowym w Strzelinie zorganizowano wystawę "Skały i minerały Wzgórz Strzelińskich i Lipowych"

Wystawa czynna w godzinach pracy starostwa

Poster z wystawy


PODRĘCZNIKI


GEOGRAFIA - Program, przewodnik i podręczniki do geografii dla szkoły średniej

 

program nauczania: Geografia 

autorzy: Ryszard Pawlak,

Robert Tarka,

Zdzisława Tarka 

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „WIKING”

Rok wydania: 2002

ISBN: 83-7346-004-7

nr dopuszczenia: DKOS-4015-133/02

przewodnik metodyczny: Geografia kl. 1-3 

autorzy: Ryszard Pawlak,

Robert Tarka,

Zdzisława Tarka 

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „WIKING”

Rok wydania: 2002

ISBN: 83-7346-029-2

 

podręcznik: Geografia 1. Poznać i zrozumieć Ziemię 

autorzy: Ryszard Pawlak,

Robert Tarka,

Zdzisława Tarka 

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „WIKING”

Rok wydania: 2002

ISBN: 83-7346-013-6

nr dopuszczenia: 392/02

podręcznik: Geografia 2. Człowiek na Ziemi 

autorzy: Ryszard Pawlak,

Robert Tarka,

Zdzisława Tarka 

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „WIKING”

Rok wydania: 2003

ISBN: 83-7346-039-X

nr dopuszczenia: 265/03

 

podręcznik: Geografia 3. Współczesne przemiany na Ziemi 

autorzy: Ryszard Pawlak,

Robert Tarka,

Zdzisława Tarka 

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „WIKING”

Rok wydania: 2004

ISBN: 83-7346-058-6

nr dopuszczenia:

 

 

----------
Autor: Robert Tarka
Wydawca: Wydawnictwo OCEAN
Rok wydania: 1999
ISBN: 83-913121-0-0


Treść podręcznika skupia się w swej zasadniczej części na zagadnieniach bilansowania zasobów wodnych na obszarze zlewni. Dodatkowo został on uzupełniony o wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia pomiarów niektórych elementów hydrometeorologicznych i określenia wartości ekstremalnych oraz o uzupełnianie luk w obserwacjach hydrometeorologicznych.