Metody numeryczne i statystyczne w hydrogeologii - ćwiczenia

tematy ćwiczeń
materiały do ćwiczeń
sposób zaliczenia

TEMATY ĆWICZEŃ

1. Wprowadzenie do programu Statgraphics

2. Statystyka opisowa

3. Zasady przygotowania ilustracji

4. Graficzna prezentacja wyników pomiarów

5. Graficzna analiza wyników pomiarów

6. Weryfikacja hipotez

7. Analiza korelacji i regresji

8. Analiza wielowymiarowa

9. Analiza szeregów czasowych

10. Analiza danych przestrzennych

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

 


SPOSÓB ZALICZENIA

 

 

 

 

 

 

Wrocław, październik 2007

 

 

 

 

 

![endif]>