Hydrologia
Wykład 5

Opady atmosferyczne


» Za miarę opadu atmosferycznego przyjmuje się grubość warstwy wody spadłej na powierzchnię ziemi pochodzącej z opadów, wyrażając ją w mm..


» W Polsce używany jest deszczomierz Hellmanna (tzw. "duży Hellmann") o powierzchni chwytnej 200 cm2 (tj. o średnicy pierścienia 159,6mm). Standardowo deszczomierz umieszcza się na wysokości 1 m nad ziemią


» Dane uzyskane za pomocą deszczomierzy są zawsze zaniżone. Na błędy pomiaru w deszczomierzu Hellmana składają się:
- działalność wiatru
- parowanie wody z deszczomierza
  - zwilżanie ścianek deszczomierza

» Rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany i zależy w bardzo dużym stopniu od warunków miejscowych. Na wielkość opadów wpływa:
- szerokość geograficzna
- oddalenie od oceanów
- wysokość nad poziomem morza
- rzeźba terenu
- prądy morskie


» Średnia roczna suma opadów w Polsce wynosi 600 mm. Przeważają opady półrocza letniego (2/3 rocznych opadów) - głównie czerwiec, lipiec, i sierpień, w półroczu zimowym ich kulminacja przypada na styczeń i luty


»Ze względu na szerokość geograficzną wyróżnia się kilka podstawowych typów opadów
- równikowy
- zwrotnikowy
- monsunów zwrotnikowych
- podzwrotnikowy (wybitnie sucha, z wyraźną pora wilgotną)
- szerokości umiarkowanych (kontynentalny, oceaniczny)
- polarny

»Całkowita mineralizacja typowych opadów atmosferycznych wynosi 5-20 mg/l. pH naturalnych opadów kształtowane jest przez rozpuszczanie CO2 (tworzy się słaby kwas węglowy) i wynosi 5,7