Hydrologia
Wykład 1

Woda - podmiot hydrologii

» Woda jest:
- najprostszym związkiem dwóch najbardziej rozpowszechnionych reaktywnych pierwiastków we Wszechświecie;
- drugą (po H2) najczęściej występującą cząsteczką we Wszechświecie;
- jedyną substancją występującą na Ziemi w 3 stanach skupienia


» Hydrologia to nauka koncentrującą się na zagadnieniach globalnego cyklu hydrologicznego oraz procesach związanych z lądową fazą tego cyklu.


» Dwie główne hipotezy dotyczące pochodzenia wody na Ziemi: solarna i bardziej popularna – ziemska – pochodzenie z odgazowania wody zawartej w skałach płaszcza Ziemi


» Istnienie wody w stanie ciekłym na Ziemi umożliwia naturalny efekt cieplarniany podnoszący średnią temperaturę planety z -18oC do +15oC