Hydrologia
SPRAWOZDANIE 6

Parowanie

Zagadnienia podstawowe:

  1. Rodzaje parowania.
  2. Ewapotranspiracja potencjalna i aktualna.
  3. Metody wyznaczania ewapotranspiracji potencjalnej.
  4. Metody wyznaczania ewapotranspiracji aktualnej

 


Sprawozdanie powinno zawierać
:

1. Tabele z danymi do obliczeń zawierająca średnie roczne temperatury powietrza i prężności pary wodnej dla poszczególnych lat.

2. Wyznaczenie średniej temperatury i prężności pary wodnej na obszarze zlewni w wybranym roku i w wieloleciu.

3. Określenie ewapotranspiracji aktualnej za pomocą:

- Metody wzorów empirycznych – Wzór Turca - dla wybranego roku i wielolecia,
- Metody Kuzina – Dębskiego - dla wybranego roku,
- na podstawie bilansu wodnego - dla wielolecia,
- Metody Konstantinowa (Metody Dyfuzji Turbulentnej) – dla wybranego roku i wielolecia

4. Zestawienie wyników oceny ewapotranspiracji aktualnej.


  •  

  •