Hydrologia
SPRAWOZDANIE 5

Odp造w ze zlewni

Zagadnienia podstawowe:

 1. Sk豉dniki odp造wu ze zlewni.
 2. Metody wyznaczania odp造wu podziemnego.
 3. Metoda Wundta.
 4. Metoda Killego.
 5. Metoda genetyczna podzia逝 hydrografu.
 6. Liczbowe charakterystyki odp造wu:

- wsp馧czynnik odp造wu ca趾owitego C (%),
- wsp馧czynnik odp造wu podziemnego Cg (mm)
- wsp馧czynnik zasilania podziemnego
- modu odp造wu ca趾owitego - M (l/s/km2)
- modu odp造wu podziemnego Mg (l/s/km2)
- wsp馧czynnik zdolnoci retencyjnej m
- wsp馧czynnik zmiennoci odp造wu - Cv


Sprawozdanie powinno zawiera
:

 1. Okrelenie wszystkich wielkoci wyst瘼uj鉍ych w prezentowanych wzorach w oparciu o dane z rocznik闚 hydrologicznych dla badanego wielolecia.
 2. Wszystkie wykorzystane dane wejciowe w formie tabelarycznej.
 3. Przytoczenie wzor闚 u篡tych w trakcie oblicze.
 4. Okrelenie rodzaju zlewni w oparciu o podzia Paczy雟kiego (1981).
 5. Okrelenie odp造wu podziemnego metodami: Wundta, Killego (dla wielolecia), genetycznego podzia逝 hydrogramu (dla wybranego roku), ze stosownymi wykresami i opisem metod.