Hydrologia
SPRAWOZDANIE 4

Pomiary przepływu w ciekach – część II  metody pośrednie

Zagadnienia podstawowe:

  1. Na czym polegają pomiary pośrednie?
  2. Empiryczna krzywa konsumpcyjna.
  3. Matematyczny sposób opisu krzywej zależności stan-przepływ
  4. Przelew

Sprawozdanie powinno zawierać:

  • Zaprojektowany przelew prostokątny
  • Wykres zależności stan-przepływ dla przelewu
  • Wszelkie dane wejściowe wykorzystane w trakcie obliczeń.
  • Obliczone na podstawie danych zawartych w tabeli parametrów równania krzywej stan-przepływ dla danej rzeki metodą graficzną i statystyczną