Hydrologia
SPRAWOZDANIE 3

Pomiary przepływu w ciekach - cz. I Metody bezpośrednie


Zagadnienia podstawowe:

 1. Podział metod wyznaczania przepływu wody w cieku.
 2. Opis metody wolumetrycznej.
 3. Opis metody prędkość – powierzchnia.
 4. Opis warunków wpływających na dokładność pomiaru prędkość-powierzchnia.
 5. Opis metody młynka hydrometrycznego.

Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. Opis fragmentu koryta rzecznego spełniającego warunki pomiaru.
 2. Przekrój poprzeczny koryta z naniesionymi pionami pomiarowymi; - rysunek
 3. Wszelkie dane wejściowe wykorzystane w trakcie obliczeń.
 4. Obliczenia krok po kroku z wyszczególnieniem wyników pośrednich oraz wszelkich danych wchodzących do zastosowanych wzorów:
  - Tabela zawierająca obliczenia przepływu wg schematu stosowanego w IMGW,
  - Tabela zawierająca obliczenia wg schematu stosowanego w USGU.
 5. Porównanie wyników uzyskanych wg obu schematów + komentarz.