Hydrologia
SPRAWOZDANIE 2

Wyznaczenie średniego opadu w zlewni


Zagadnienia podstawowe:

 1. Opis metody wieloboków.
 2. Opis metody izohiet.
 3. Opis metody hipsometrycznej.
 4. Zasada konstrukcji krzywej hipsograficznej.
 5. Różnice między opadem rzeczywistym i pomierzonym w stacji.

- prawdziwe sumy opadów wyższe od zmierzonych (wiatr, parowanie, zwilżanie, szron, mgła- opady poziome)
- tabela poprawek dla polskich posterunków, zależy od wysokości n.p.m. (1X - 2X%)

Sprawozdanie powinno zawierać:
  • Dokładny tok obliczeń średnich opadów wraz z danymi źródłowymi (średnie roczne dla wszystkich stacji dla danego wielolecia) wybraną metodą, argumentację wyboru metody.
  • Policzone wartości powierzchni pól cząstkowych.
  • Stosowne wyrysy na mapie dokumentacyjnej: - kolor czerwony
  • Krzywa hipsograficzna wraz z danymi wejściowymi (tabela) w skali procentowej.