Hydrologia - ćwiczenia

TEMATY SPRAWOZDAŃ

1.  Geometryczne właściwości zlewni
   
2.  Wyznaczenie średniego opadu w zlewni
   

3.  Pomiary przepływu w ciekach – część I  metody bezpośrednie


4.  Pomiary przepływu w ciekach – część II  metody pośrednie

 

5.  Odpływ ze zlewni

 

6.  Parowanie ze zlewni


7.  Retencja strefy saturacji

 

8.  Bilans wodny zlewni

KRYTERIA OCENY ZE SPRAWOZDAŃ:

 1. Zgodność wyznaczania obszarów na mapie z zasadami opisanymi w trakcie zajęć.
 2. Poprawność obliczeń.
 3. Poprawność części tekstowej (sugerująca zrozumienie tematu).
 4. Czytelność.
 5. Punktualność.
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SPRAWOZDAŃ:
  • Mapy powinny zawierać legendę, skalę, tytuł, autora, zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumentacjach.
  • Część tekstowa nie może być wykonana ołówkiem.
  • Wszelkie wzory powinny być zaopatrzone w objaśnienia występujących wielkości.
  • Sprawozdanie nie może być wykonane na luźnych kartkach, ale spięte w całość razem z mapami.

   

  Plan zajęć z hydrologii – II ROK GEOLOGII gr.

  Ćw.

  TEMAT

  DATA

  TERMIN ODDANIA SPRAWOZDANIA

  1
  2
  3

  Zlewnia i jej charakterystyka

     

  4
  5
  6

  Wyznaczenie średniego opadu w zlewni

     

  7

  Pomiary przepływu w ciekach – część I. Pomiary bezpośrednie

     

  8

  Pomiary przepływu w ciekach – część II. Pomiary pośrednie

     

  9

  Odpływ ze zlewni

     

  10

  Parowanie ze zlewni

     

  11

  Retencja strefy saturacji

     

  12

  Bilans wodny zlewni

     

  13

   

   

  Kolokwium?

   

  LITERATURA:

   • Tarka R.: 1999 – HYDROLOGIA Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych. Wyd. Ocean, Wrocław.
   •  Bajkiewiczicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z.: 1987 – Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. PWN, Warszawa.
   • Gutra-Korycka M., Werner-Więckowska H. (red.): 1989 – Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa.
   • Dobija A., Dynowska I.: 1975 – Znaczenie parametrów fizjograficznych zlewni dla ustalania wielkości odpływu rzecznego. Folia Geographica, Seria Geographica-Physica, v. IX
   • Soczyńska U. (red.): 1993 – Podstawy hydrologii dynamicznej. Wyd. Uniw. Warszawskiego.