Metody badania jakości wód i gruntów - ćwiczenia

tematy ćwiczeń
materiały do ćwiczeń
sposób zaliczenia

TEMATY ĆWICZEŃ

1. Zajęcia organizacyjne, podstawowe pojęcia

2. Jednostki koncentracji składników w wodzie

3. Oznaczanie barwy, mętności i zapachu (zajęcia laboratoryjne I)

4. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej i odczynu wody (zajęcia laboratoryjne II)

5. Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody (zajęcia laboratoryjne III)

6. Oznaczanie twardości i zawartości chlorków (zajęcia laboratoryjne IV)

7. Oznaczanie azotanów(V), siarczanów(VI) i żelaza ogólnego (zajęcia laboratoryjne V)

8. Pobieranie próbek wody i terenowe pomiary hydrochemiczne (zajęcia laboratoryjne VI)

9. Wizyta w laboratoriun środowiskowym

10. Badania terenowe gleb i gruntów (zajęcia laboratoryjne VII)

11. Analiza jakości gleb I (zajęcia laboratoryjne VIII)

12. Analiza jakości gleb II (zajęcia laboratoryjne IX)

13. Ocena jakości wody i gleb

Zaliczenie ćwiczeń

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Zajęcia

Data

 

Grupa

I

II

III

IV

V

 

1

03.03

 

Zajęcia organizacyjne

2
10.03
 

Jednostki koncentracji składników w wodzie

3

17.03

 

Lab I

Lab II

Lab III

Lab IV

Lab V

 

4

24.03

 

Lab II

Lab V

Lab IV

Lab III

Lab I

 

5

31.03

 

Lab V

Lab IV

Lab II

Lab I

Lab III

 

6

7.04

 

 

Lab III

Lab I

Lab II

Lab IV

 

7

14.04

 

Lab IV

 

Lab V

 

Lab II

 

8

21.04

 

Lab III

Lab I

 

Lab V

 

 

9

28.04

 

Lab VI

10

05.05

 

Wizyta w laboratorium

11

19.05

 

Lab VII

12

26.05
 
Lab VIII
Lab IX

13

02.06
 
Lab IX
Lab VIII

14

09.06

 

Ocena jakości wody i gleb

 

 

 

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

Literatura uzupełniająca
- Elbanowska H., Zerbe J., Górski J., Siepak J., 2001 - Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne. Wyd. UAM Poznań.
- Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., 1999 - Fizyczno-chemiczne badania wód. Wyd. UAM Poznań.
- Gomółka E., Gomółka B., 1991 - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, skrypt, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
- Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991 - Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
- Siepak J. (red.), 1992 - Fizyczno-chemiczna analiza wód i gruntów, Wyd. UAM, Poznań.


SPOSÓB ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest:
- zaliczenie wszystkich zaplanowanych zajęć laboratoryjnyvch według wykazu i harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach
- oddanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia jednego zaległego ćwiczenia laboratoryjnego w semestrze (termin zajęć dodatkowych zostanie podany podczas zajęć).

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, luty 2008