Prowadzone kursy
Tematy prac dyplomowych do wyboru
Zajęcia obowiązkowe

Hydrologia - II lic. geologia - semestr zimowy
syllabus wykład ćwiczenia

Hydrologia - II lic. ochrona środowiska - semestr zimowy
syllabus wykład ćwiczenia

----------

Zajęcia fakultatywne
studia I stopnia


Metody badania jakości wód i gruntów
III lic. geologia - semestr letni

syllabus wykład ćwiczenia
Przedsiębiorczośc i zarządzanie małą firmą
III lic. geologia - semestr letni

syllabus wykład ćwiczenia

studia II stopnia Studia II stopnia

Odwodnienia terenów i obiektów budowlanych
I/II mgr geologia - semestr zimowy (Moduł XIV)

syllabus wykład ćwiczenia
Metody interpretacji danych hydrogeologicznych
I/II mgr geologia - semestr zimowy

syllabus wykład ćwiczenia
Studia licencjackie

Geologia
 • Studnie chłonne - konstrukcja i zakres zastosowania
 • Butelkowane wody lecznicze na rynku polskim
 • Butelkowane wody mineralne na rynku polskim

Ochrona środowiska
 • Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych na obszarze województwa dolnośląskiego
 • Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych części wód (rzeczne) na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
 • Cele i zakres działań Programu wodno-środowiskowego na obszarze RZGW we Wrocławiu


Studia magisterskie


Geologia
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Gór Izerskich w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Karkonoszy w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony
 • Termika wód podziemnych w rejonie Ciepłowodów
 • Koncepcja monitoringu wód podziemnych na obszarze miasta Wrocławia
 • Ocena odpływu rzecznego w zlewni rzeki Ślęzy

Ochrona środowiska
 • Możliwość zwiększenia małej retencji na obszarze zlewni Rożnowskiego Rowu
 • Ochrona georóżnorodności i jej udostępnienie turystyczne na obszarze gminy Strzelin
 • Ochrona georóżnorodności i jej udostępnienie turystyczne na obszarze gminy Przeworno
 • Zmiany jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia
 • Badania hydrogeoekologiczne wybranych źródeł w Sudetach
----------